States Focal Person 2019-2021

S. No Name Chapter
1 Subash K Baitha PA
 2 Urmila Shrestha RI
3 Ganesh Bhandari MI
 4 Bimal Adhikari NE
 5 Mohan Neupane OH
 6 Raju Bajaj UT
 7 Dr. Niraj Shrestha FL
 8 Dilip Baniya GA
 9 Pankaj Khadka TN
 10 Jeenvan Pokhrel AK
 11 Dr. Arjun Aryal HI
 12 Bal B Rai NV
13 Dan Raut (DB Raut) VT