sssss
nrna
Contacts
New Member Registration
 1. https://www.nrnusa.org/ जानुहोस।
 2. Member Registration थिच्नुहोस । https://www.nrnusa.org/user/signup/
 3. ४ मध्य १ Criteria, जुन तपाईंसंग मिल्दोजुल्दो छ, Select गर्नुहोस।
 4. Submit थिच्नुहोस ।
 5. Form भर्नु होस अनि फोटो अपलोड गरि सके पछि Next थिच्नुहोस ।
 6. ६ मध्य १ Criteria, जुन तपाईंसंग मिल्दोजुल्दो छ, Select गर्नुहोस ।
 7. उपयुक्त फोटो आईडीको ब्यहोरा छान्नुहोस र उपयुक्त फोटो आईडी Upload गर्नुहोस ।
 8. Next थिच्नुहोस ।
 9. Review गरी सके पछि Submit थिच्नुहोस ।
 10. इमेलमा आएको Activation Link क्लिक गर्नुहोस ।
 11. फोनको टेक्स्ट मेसेजमा आएको OTP नम्बर भरेर Submit थिच्नुहोस ।
 12. Account मा लगीन गर्नुहोस ।
 13. पैसा तिर्नको लागि Payment थिच्नुहोस ।
 14. PayPal या क्रेडिट/डेबिट कार्डबाट पैसा तिर्नुहोस ।
 15. सदस्य बन्ने प्रकृया पुरा भयो ।
 16. Verification Committe ले Review गरी सके पछि ५ दिन भित्र Accept, Reject अथवा Verify हुन नसकेको कारण सहित इमेल आउनेछ ।

नोट: यदि तपाईको इमेलमा लिंक आएन भने, Spam Folder अथवा Blocked List चेक गर्नुहोस ।
General Member Renewal or Upgrade to a Lifetime Member
 1. लगीन को लागी https://www.nrnusa.org/user/password-reset/ जानुहोस।
 2. पास वार्ड रिसेट को लागी Forgot Password थिच्नुहोस ।
 3. Renew Membership Term अथवा Update to LifeTime थिच्नुहोस ।
 4. PayPal या क्रेडिट/डेबिट कार्डबाट पैसा तिर्नुहोस ।
  General Member : $20
  LifeTime Member: $150
 5. Renewal अथवा Upgrade प्रकृया पुरा भयो ।
FAQ