sssss
nrna
Advisor's, Patrons
Advisors
2021-2023 List
S.N Name State Email Phone Designation
1 Bandana Koirala
2 Bed Prasad Kheral
3 Bhagwan Mainali
4 Bhim Karki
5 Birendra Jung KC
6 Dr. Bharat Pokharel
7 Dr. Damodar Poudel
8 Govinda Shrestha
9 Gyanendra Karki
10 Lok Chemjong
11 Manju Sangraula
12 Narayan Somname
13 Pawan Yonjan
14 Roshan Dhungana
15 Sagar Kandel
16 Subash Ghimire
Patron
2021-2023 List
S.N Name State Email Phone Designation
LegalAdvisors
2021-2023 List
S.N Name State Email Phone Designation