sssss
nrna
Advisor's, Patrons
Advisors' List
2019-2021 List
S.N Name State Email Phone Designation
1 Bidhya Sagar Yonjon
2 Shyam Kaji Gurung
3 Dr. Harihar Bhattrai
4 Sanjaya Thapa
5 Radha Paudel
6 Manoj Ghimire
7 Shankesh Subedi
8 Jagganath Goutam
9 Ishwor Sapkota
10 Harihar Paudel
11 Deenbandhu Bhatta
12 Satendra Sah
13 Dr. Chirinjibi Bhattrai
14 Govinda Subedi
15 Lal P Kafle
16 Badal Bhujel
17 Shiva Malla
Patron List
2019-2021 List
S.N Name State Email Phone Designation
1 Dr. Keshab Paudel Chief Patron
2 Nabin Sherchan Patron
3 Khagendra GC Patron
4 Shree Parajuli Patron
5 Dr. Rudra Aryal Patron
LegalAdvisors' List
2019-2021 List
S.N Name State Email Phone Designation
1 Bashu Phulara Legal Advisor
2 Giriraj Gautam Legal Advisor
3 Dhan basnet Legal Advisor
AdvisorCommitees List
2019-2021 List
S.N Name State Email Phone Designation
BoardofAdvisor List
2019-2021 List
S.N Name State Email Phone Designation